เครื่องทำโปรไฟล์หิน

เครื่องทำโปรไฟล์อัตโนมัติ

เครื่องนี้ติดตามรูปแบบของเส้นโค้ง (ตรง) โดยอัตโนมัติผ่านหัววัดไฟเบอร์ออปติกโดยอัตโนมัติผ่านเลื่อยวงเดือนเพชรเพื่อตัดหินที่มีเส้นโค้ง (ตรง) และผลิตภัณฑ์งานฝีมือใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อควบคุมการป้อนซ้าย - ขวาปรับความเร็วตาม เพื่อนร่วมหิน ...

วิศวกรเทคนิคมืออาชีพที่ทุ่มเทเพื่อแนะนำคุณ

ตามความต้องการที่แท้จริงของคุณเลือกขั้นตอนการออกแบบและการวางแผนโดยรวมที่เหมาะสมที่สุด